slide 2 slide 3 slide 1

nhà hàng Chàm lớn nhất tại Bãi Chồng Cù Lao Chàm

nhà hàng Chàm lớn nhất tại Bãi Chồng Cù Lao Chàm

Bờ biển tuyệt đẹp tại Bãi Chồng Cù Lao Chàm

Bờ biển tuyệt đẹp tại Bãi Chồng Cù Lao Chàm

võng cho khách nghỉ ngơi trên bãi Chồng Cù Lao Chàm

võng cho khách nghỉ ngơi trên bãi Chồng Cù Lao Chàm

chua-hai-tang-cu-lao-cham

lang-chai-cu-lao-cham

Làng chài Cù Lao Chàm